Katarzyna Nowak

         

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa w Polsce od 1983 roku i wspiera najzdolniejszych uczniów w Polsce. Jest to program pomocy wybitnie utalentowanym młodym Polakom. Ma za zadanie wspierać ich rozwój. Zakwalifikowani uczniowie są zapraszani na warsztaty badawcze, obozy naukowe, seminaria, wystawy, koncerty i spotkania. W tym roku szkolnym pod opieką Funduszu jest 529 uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych z całej Polski. Wśród tych najzdolniejszych, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe i poszerzać wiedzę, jest Katarzyna Nowak, uczennica klasy 2e o profilu matematyczno – geograficznym. Kasia, aby dostać się do programu, musiała napisać list intencyjny, w którym opisała swoje zainteresowania i problemy badawcze, jakimi do tej pory się zajmowała. Ważnym elementem kwalifikacji były dotychczasowe osiągnięcia – Kasia m.in. w 2014 roku wygrała Ogólnopolski Konkurs Geologiczny oraz zakwalifikowała się do II etapu Olimpiady Geograficznej w bieżącym i poprzednim roku szkolnym. Komisję interesowały także informacje o szkole oraz miejscu zamieszkania (Krupskim Młynie).

 

W bieżącym roku szkolnym Katarzyna Nowak będzie brała udział w warsztatach i obozach naukowych, zarówno tych specjalistycznych jak i interdyscyplinarnych. Odbywają się one w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz na terenie uniwersytetów (Warszawskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego), a prowadzą je naukowcy i m.in byli stypendyści. Zajęcia, w których chce wziąć udział, wybiera z zaproponowanej listy. Aby dostać się na wybrane przez siebie warsztaty, musi rozwiązać zadania kwalifikacyjne albo napisać krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie te zajęcia wybiera. Na początku grudnia uczestniczyła w Warszawie w warsztatach z zakresu astronomii. Warsztaty nie kończą się tylko na spotkaniach w placówkach. Istniej również platforma internetowa z kursami i dyskusjami online. Oprócz tego Kasia mogła wybrać czasopismo naukowe, które od stycznia będzie otrzymywać. W czasie wakacji będzie miała możliwość uczestniczenia w obozach naukowych oraz możliwość odbycia stażu badawczego w wybranej jednostce uniwersytetu, politechniki lub instytucie PAN. Jej zainteresowania głównie skupiają się na zagadnieniach dotyczących wnętrza Ziemia i dlatego z pasją opowiada i prezentuje własny zbiór minerałów i skał podczas zajęć z uczniami naszej szkoły.

                
Kategoria: Ludzie